Historie farmy

Farma Lička se už počátků zaměřuje na pěstování plodin způsoby, které respektují zákonitosti přírody a udržují přírodní bohatství, tak aby mohlo sloužit i dalším generacím. Farma zaměstnává krom rodinných příslušníků sezonně 5-9 pracovníků. V okrese Nový Jičín je farma největším pěstitelem ovoce a zeleniny.

2018 – dokončena nová hala pro zeleninu a brambory

2017 – otevření nové prodejny na dvoře v Sedlnicích č.56
2016 – první rok samosběrů zeleniny
2015 – Hana Ličková získává Osvědčení zemědělkého podnikatele, přejímá část pozemků a začíná samostatně hospodařit
2011 – dcera Hana Ličková nastupuje do firmy po studiu Střední školy technické a zemědělské v Novém Jičíně

2010 – vybavení skladu třídícími linkami, baličkou , začínáme s bedýnkami  z Poodří
2008 – výsadba prvního sadu v Sedlnicích – hrušně
2007 – dostavění skladu s chlazením v Sedlnicích
2004 – první rok pěstování brambor
2003 – postaven skleník pro předpěstování sadby, ukončení spolupráce s italským partnerem
2002 – rekonstrukce sociálního zařízení v Sedlnicích
2000 – začátek hospodaření v sadě ve Studénce – třešně a švestky

1998 – zahájení samosběrů jahod v Sedlnicích
1997 – zahájena spolupráce s italským partnerem na pěstování čekanky salátové
1996 – vysázen první sad v Rychalticích – jabloně
1995 – přesun zelinářského provozu z Kunína (VFU Brno) do Sedlnic
1993 – vydány první restituované pozemky po prarodičích
1992 – dostavěn sklep a stodola v Rychalticích
1991 – ing. Miroslav Lička získal Osvědčení samostatně hospodařícího rolníka

Manželé Ličkovi  vystudovali  Vysokou školu zemědělskou Brně obory zahradnictví a fytotechnika.