Farma Lička je hrdým držitelem ochranných známek IPZ a SISPO

Certifikát udělený na základě pěstování ekonomické produkce ovoce vysoké kvality při uplatnění ekologicky přijatelných metod pěstování a minimalizaci nežádoucích vedlejších účinků agrochemikálií při jejich používání. Důraz je kladen na zvýšení ochrany životního prostředí a lidského zdraví. Více o SISPO na stránkách Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce

Certifikát udělený na základě pěstování zeleniny bez zbytečného nadbytku chemie. Zelenina vypěstovaná pod ochranou známkou IPZ nabízí kvalitu blížící se BIO potravinám za dostupnou cenu. Kvalitní a zdravé potraviny tak mohou být dostupné pro všechny.
Více o IPZ na stránkách Zelinářské únie